Çatalca Belediyesi

BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER’İN GURUR GÜNÜ

Görüntülenme : 765

Çatalca Belediye Meclisimizin Nisan Ayı 2022 Yılı Toplantımızın 1. Birleşimi 04.04.2022 Pazartesi günü saat 11.00’da Başkanımız Mesut Üner’in Başkanlığında Çatalca Belediyesi Meclis Salonumuzda gerçekleşti.

Başkanımız Mesut Üner’in meclis toplantımızı başlatmasının ardından, meclis grup başkanlarımız özel gün ve haftalarla ilgili konuşmalarını gerçekleştirdi.

Meclis Grup Başkanlarımızın özel gün ve haftalarla ilgili konuşmaları sonrası Başkanımız Mesut Üner’in meclisimizin gündem maddelerinin görüşülmesini başlattı.

 GÜNDEM :

 1. 5393 Sayılı Kanunun 33. maddesine göre 2(iki) " Encümen Üyesi" seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 2. 5393 Sayılı Kanunun 24. maddesine göre "İmar Komisyonuna Üye Seçimi" ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.  
 3. 5393 Sayılı Kanunun 24. maddesine göre "Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi" ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 4. 5393 Sayılı Kanunun 24. maddesine göre "Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonuna Üye Seçimi" ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 5. 5393 Sayılı Kanunun 24. maddesine göre "Deprem Komisyonuna Üye Seçimi" ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 6. 5393 Sayılı Kanunun 24. maddesine göre "Kentsel Dönüşüm Komisyonuna Üye Seçimi" ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 7. 5393 Sayılı Kanunun 24. maddesine göre "Hukuk Komisyonuna Üye Seçimi" ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 8. Belediyemiz şirketi olan ÇATBEL Eğitim İnşaat Gıda Tarım Turizm Havacılık Organizasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin,  2022 Yılında yapılacak olan olağan ve olağanüstü  Genel Kurul Toplantılarına katılma yetkisinin belirlenmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü'nün teklifi.
 9. Belediyemiz Personel A.Ş.'nin,  2022 Yılında yapılacak olan olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına katılma yetkisinin belirlenmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü'nün teklifi.
 10. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu gereğince Kadastro ekibiyle birlikte görev yapmak üzere, İlçemiz Çanakça Mahallesinin Bilirkişi Seçimi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.
 11. 22.08.2018 tarih 30340 sayı ile Resmi Gazete de yayımlanan Otopark Yönetmeliği gereğince otopark ihtiyacı kısmen veya tamamen parselinde karşılanamayan durumlarda gerekli otopark ihtiyacının giderilmesi için İlçemiz Kaleiçi Mahallesi 181 ada 1 parsel sayılı yerdeki park alanının açık veya kapalı otopark olarak kullanılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün teklifi.  
 12. Denetim Komisyonu Raporu ile ilgili Meclise bilgi verilmesi.
 13. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine göre “2021 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 14. 1/1000 ölçekli Kestanelik Mahallesi Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü’nün teklifi.


Gündem maddelerimizin 11. ve 14. Maddeleri oy birliği ile İmar komisyonumuza havale edilirken, diğer tüm maddelerde oy birliğiyle meclisimizden geçti.

Çatalca Belediye Meclisimizin gündeminin ilk yedi maddesi gereği komisyon seçimlerimiz yapıldı. Komisyonlarımız ise şu şekilde oluştu;

Encümen Üyesi:

AK Parti ( Hasan Gökçe, Ömer Erçin )

CHP ( Filiz Özder, Rıdvan Hacet )

İmar Komisyonu:

AK Parti ( Hüseyin Aydın, Özkan Arslanca )

CHP ( Utku Akbulut, Filiz Özder )

MHP ( Hakan Göl )

Plan ve Bütçe Komisyonu:

AK Parti ( Süheyla Topçu, Ahmet Rasim Yücel )

CHP ( Belgin Tezer, Rahşan Gündüz )

MHP ( Mahmut Açar )

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu:

AK Parti ( Lokman Naroğlu, Özkan Arslanca )

CHP (Rıdvan Hacet, Reyhan Berber)

MHP (Recep Yılmaz)

Deprem Komisyonu:

AK Parti ( Hüseyin Aydın, Ömer Erçin) CHP (Rahşan Gündüz, Hayrettin Özcan)

MHP ( Recep Yılmaz )

Kentsel Dönüşüm Komisyonu:

AK Parti (Lokman Naroğlu, Tuba Uzun, Özkan Arslanca)

CHP (Belgin Tezer, Sevinç Özkatrancı)

Hukuk Komisyonu:

AK Parti ( Turan Uçar, Necati Dönmez)

CHP (Rıdvan Hacet, Hayrettin Özcan)

MHP (Mahmut Açar)

Nisan ayı 2022 yılı Çatalca Belediye Meclisimizde Başkanımız Mesut Üner’in sunumu güne damgasını vurdu. Çatalca’mızda görevinin üçüncü yılını tamamlayan Başkanımız Mesut Üner, Nisan 2022 yılında faaliyet raporunu sunumuyla taraflı-tarafsız herkesin alkışını aldı. İlçemize her alanda yapılan efsane yatırımlar, oldukça başarılı bir sunumla gerçekleşmesi büyük bir beğeni kazandı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından, 8 Nisan 2022 Cuma saat 11.00’de toplanmak üzere, Nisan 2022 Çatalca Belediye Meclis Toplantımızın 1. Birleşimi Başkanımız Mesut Üner tarafından yapılan teşekkür konuşmasının ardından sonlandırıldı.

 

#ÇalışıncaOluyor

#BirlikteÇatalcayız