Çatalca Belediyesi
 Çatalca Belediye Meclisimiz 2019 Ekim Ayı Toplantısının 2. Birleşimini Gerçekleştirdi

Çatalca Belediye Meclisimiz 2019 Ekim Ayı Toplantısının 2. Birleşimini Gerçekleştirdi

Çatalca Belediye Meclisimiz 2019 Ekim Ayı Toplantısının 2. Birleşimini Gerçekleştirdi


Çatalca Belediye Meclisimizin 2019 yılı Ekim ayı toplantısının 2. Birleşimi 11/10/2019 Cuma günü Saat:16.00'da Belediyemiz Meclis Salonunda yapıldı.

Çatalca Belediye Meclisimiz Başkanımız Mesut Üner başkanlığında toplandı. 2019 yılı Ekim ayının 2. Birleşiminde gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce parti grupları tarafından Barış Pınarı Harekatını gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kahraman Mehmetçiklerine muvaffakiyet dileklerinde bulunuldu.
Meclis toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti. Gündem maddelerinin ilki olan, "Neşet Ertaş Parkının isim değişikliği" ile ilgili İmar Komisyon Raporu oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
2. gündem maddesi olan, "Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kamyon alımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
3. gündem maddesi olan, "Belediyemiz 2020-2024 Yılı Stratejik Planı" ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu  görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.
4. gündem maddesi " 2020 Yılı Hazırlık Bütçesi ve İzleyen 2 Yıl Bütçe Tahminleri ile 2010 Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.
5. gündem maddesi olan "İlçemiz Örencik Mahallesi 115 ada 18 nolu parselin çevresini kapsayan alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği" ile ilgili İmar Komisyon raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Bütçemiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun
Çatalca Belediye Başkanımız Mesut Üner 2020 bütçesinin ilçemize ve belediyemize hayırlı uğurlu olmasını dilerken tüm belediye meclis üyelerine, başkan yardımcılarına, birim müdürlerine ve stratejik plan ve bütçe için emeği geçen bütün çalışanlara teşekkürlerini sundu.
2019 Ekim Ayı Toplantısının 2. Birleşimi 4 Kasım 2019 Pazartesi saat 10.30'da toplanmak üzere sona erdi.