Çatalca Belediyesi

Çatalca Belediye Meclisimizin 2022 Eylül Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Görüntülenme : 628

Çatalca Belediye Meclisimizin 2022 Yılı Eylül Ayı Toplantısının 1.Birleşimi 05/09/2022 Pazartesi günü saat 11.00’de Belediyemiz Meclis Salonunda, Başkan Vekilimiz Süheyla Topçu Başkanlığında gerçekleştirildi.

 Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Meclis Üyelerimiz tarafından Eylül ayı içerisinde yer alan özel günlere dair tebrik ve açıklamalar yapıldı.

Toplantıda;

Gündem maddelerinin 1. si olan “Mülkiyeti Çatalca Belediyesine ait, Ovayenice Mahallesi 192 ada 1 parselde 29,40m2'lik taşınmazın 25 yıllık irtifak haklarının TEDAŞ Genel Müdürlüğüne devri” ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddelerinin 2. si olan “Çatalca Kaymakamlığı İlçe Eğitim Müdürlüğü' nün Karacaköy Mahallesi 221 ada 1 nolu 3.965m2 lik taşınmazın, Şehit Özcan Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi' ne Tarım Uygulama Alanı olarak kullanılmak üzere 10 yıl süre ile bedelsiz verilmesi” ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesi olan “İlçemiz İhsaniye Mahallesi ve Kabakça Mahallesi ile Ovayenice Mahallesi ve Çakıl Mahallesi arasında kalan Halitpaşa Caddesi ve Bereket Sokak yolları üzerinde kalan 2(iki) adet köprünün yetersiz olması nedeniyle yenilenmesi için İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından ödenek alınmak suretiyle yaptırılması için "Çatalca Belediye Başkanı Sayın Mesut ÜNER'in yetkilendirilmesi” ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü'nün teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 4. maddesi olan “Ek Ödenek ile ilgili” Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün teklifi oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

5. Gündem maddesi olan, “20.02.2022 tarih onaylı 1/1000 ölçekli Aydınlar Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği itirazları” ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.

 

6. Gündem maddesi “21.11.2018 tarih onaylı 1/1000 ölçekli Kestanelik Mahallesi Uygulama İmar Planında Plan Notu Değişikliği” ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.

 

7. Gündem Maddesi olan “Kaleiçi Mahallesi 163 ada 3 nolu parselin bir kısmı ve kuzeyindeki tescil dışı alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.

 

8. Gündem Maddesi olan “Oklalı Mahallesi 101 ada 47 nolu parselin bir kısmına ilişkin tahsis amacı değişikliği talebi ile plan değişikliği çalışmalarının yapılması hakkında” Plan ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.

 

 Çatalca Belediye Meclisimizin 2022 Eylül Ayı Toplantısının 1. Birleşimi 09 Eylül 2022 saat 10.00’da toplanmak üzere sona erdi.

 

 #BirlikteÇatalcayız

#ÇalışıncaOluyor