Çatalca Belediyesi

Çatalca Belediye Meclisimizin 2022 Haziran Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Görüntülenme : 637

Çatalca Belediye Meclisimizin 2022 Yılı Haziran Ayı Toplantısının 1.Birleşimi 06/06/2022 Pazartesi günü saat 11.00’de Belediyemiz Meclis Salonunda, Başkan Vekilimiz Süheyla Topçu Başkanlığında gerçekleştirildi.

 Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Meclis Üyelerimiz tarafından Haziran ayı içerisinde yer alan özel günler dair tebrik ve açıklamalar yapıldı.

Toplantıda;

Gündem maddelerinin 1. si olan “Mahalle İsmi Değişikliği” ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğümüzün teklifi oy birliği ile kabul edildi. Bu gündem maddesine göre Binkılıç Mahallemizde yer alan Atatürk ve Fatih Mahallerimizin isminin başına Binkılıç eklenerek Binkılıç Atatürk Mahallesi ve Binkılıç Fatih Mahallesi olarak mahalle isimleri yenilendi.

Gündem maddelerinin 2. si olan “Taşıt Alımı” ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün teklifi oy birliği ile kabul edilerek gündem maddesine konu olan 3 otobüs alamı meclisimiz tarafından onaylandı.

Gündemin 3. Maddesi olan  “İç Borçlanma” ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

Gündemin son maddesi olan “İçkili Yer Bölge Tespiti Çalışması” ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüzün teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.

 Çatalca Belediye Meclisimizin 2022 Haziran Ayı Toplantısının 1. Birleşimi 10 Haziran 2022 saat 11.00’de toplanmak üzere sona erdi.

 

 #BirlikteÇatalcayız

#ÇalışıncaOluyor