Çatalca Belediyesi
 Çatalca Belediye Meclisimizin 2022 yılı Aralık Ayı Gündemi

Çatalca Belediye Meclisimizin 2022 yılı Aralık Ayı Gündemi

Görüntülenme : 477

  Belediye Meclisimizin 2022 yılı  Aralık Ayı Toplantısının 1. Birleşimi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 05.12.2022 Pazartesi günü Saat:11:00'de Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.

           İlan olunur.

 

GÜNDEM :

1­) Mülkiyeti Belediyemize ait Ferhatpaşa Mahallesi 224 ada 1 nolu parselde bulunan Nazım Özbay Kültür Merkezinin 3'üncü katındaki 250 m²'lik kısmının Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğüne 15 yıllığına bedelsiz tahsisi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün teklifi.

 2­) Belediye Meclisimizce daha evvel satış kararı alınan 2/B vasfındaki taşınmazların, 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereği yapılan uygulama neticesinde yeniden 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendine göre değerlendirilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün teklifi.

 3­)Ödenek Aktarması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün teklifi.

 4­) 21.06.2022 tasdik tarihli Kaleiçi Mahallesi Eski 10 Ada 19 ve 71 Nolu Parsellerin Bir Kısmına (Yeni 324 Ada 11 ve 13 Parseller) İlişkin 1/1000 Ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliğine itiraz ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü' nün teklifi. 

 5­)Çakıl Mahallesi 119 Ada 15 Parselin Bir Kısmına İlişkin Çakıl Mahallesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği ve Çakıl Mahallesi 119 Ada 15, 17, 18 ve 19 Parsellerin Bir Kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli Çakıl Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü' nün teklifi.