Çatalca Belediyesi
 Çatalca Belediye Meclisimizin 2022 yılı  Ekim  Ayı Gündemi

Çatalca Belediye Meclisimizin 2022 yılı Ekim Ayı Gündemi

Görüntülenme : 480

 

       Belediye Meclisimizin 2022 yılı  Ekim  Ayı Toplantısının 1. Birleşimi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 03.10.2022 Pazartesi günü Saat:11:00'de Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.

           İlan olunur. 


GÜNDEM :

1-) İlçemiz Kaleiçi Mahallesinde "Atatürk Evi" nin yapılabilmesi için ödenek alınması ve Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü'nün teklifi.

2-) 2023 Yılı Hazırlık Bütçesi ve İzleyen 2 yıl Bütçe Tahminleri ile 2023 Yılı Performans Programı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

3-) Belediyemiz 2023 yılı Ücret Tarifelerinin görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün teklifi.

4-)15.10.2021 tarih onaylı 1/1000 ölçekli Kestanelik Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

5-)24.11.2020 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Ovayenice Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi.