Çatalca Belediyesi
 Çatalca Belediye Meclisimizin 2022 yılı Kasım Ayı Gündemi

Çatalca Belediye Meclisimizin 2022 yılı Kasım Ayı Gündemi

Görüntülenme : 392

 Belediye Meclisimizin 2022 yılı  Kasım  Ayı Toplantısının 1. Birleşimi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 07.11.2022 Pazartesi günü Saat:11:00'de Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.           

  İlan olunur. 

GÜNDEM :

1­) Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Gökçeali Mahallesi 138 ada 98 parsel sayılı taşınmazın bir kısmı için İstanbul İli Damızlık Manda Yetiştiriciliği Birliği'ne kullanım hakkı verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

2­)Belediye meclisimizce daha evvel satış kararı alınan  2/B vasfındaki taşınmazların, 3402 sayılı kanunun 22/a maddesi gereği yapılan uygulama neticesinde yeniden 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (e) bendine  göre değerlendirilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

3­)21.06.2021 tarih onaylı Muratbey Belediyesi 1/1000 ölçekli Havza Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğine itiraz ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi.