Çatalca Belediyesi

Çatalca Belediyemiz Aralık 2021 Meclis Toplantısı Birinci Birleşimini Gerçekleştirildi

Görüntülenme : 737

Çatalca Belediye Meclisimiz Aralık Ayı 2021 Yılı Toplantısının 1. Birleşimi 06.12.2021 Pazartesi günü saat 11.00’de Belediye Başkanımız Mesut ÜNER Başkanlığında Çatalca Belediyesi Meclis Salonumuzda gerçekleşti.

Meclis gündemimize geçilmeden önce, Başkanımız Mesut ÜNER’in göreve gelir gelmez kurulumunu gerçekleştirdiği Çatalca Belediyespor Kulübümüzün karate sporcusu ve aynı zamanda geçen hafta Balkan Şampiyonu olan Hasan Celal YILDIRIM ve antrenörümüz Muzaffer MUYAN meclisimize konuk edildi. Başkanımız Mesut ÜNER ve tüm meclis salonumuz, ilçemize kazandırılan uluslararası başarı için sporcumuzu ve antrenörümüzü kutlarken, balkan şampiyonu sporcumuz ve antrenörümüz de Başkanımız Mesut ÜNER’in verdiği destek için çok teşekkür etti.

Balkan şampiyonu sporcumuzun tebrik töreninin ardından, Aralık 2021 Meclis Toplantısının Çatalca’mıza hayırlı olmasını temenni eden Başkanımız Mesut ÜNER, meclis toplantımızı başlattı.

Başkanımız Mesut ÜNER’in meclis toplantımızı başlatmasının ardından, meclis grup başkanlarımız özel gün ve haftalarla ilgili konuşmalarını gerçekleştirdi.

Meclis Grup Başkanlarımızın özel gün ve haftalarla ilgili konuşmaları sonrası Başkanımız Mesut ÜNER, meclisin gündem maddelerimizin görüşülmesini başlattı.

 

GÜNDEM:

1-)  Dolu ve Boş Kadro Derece Değişikliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün teklifi.

2-)  İlçemiz, Yalıköy Mahallesinde Büyük Önder Atatürk Caddesi ve Agah Sokak  kesişiminde bulunan yeşil alanlarda düzenlenmesi yapılan parka "Podima Parkı" isminin verilmesi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün teklifi. 

3-) "Çatalca Belediyesi Sosyal İşler ve Yardım Esasları Yönetmeliği" ile ilgili Sosyal Destek
       Hizmetleri Müdürlüğü'nün teklifi. 

4-)  Çatalca Belediyesi Sosyal İşler ve Yardım Değerleme Kuruluna üye seçimi ile ilgili Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün teklifi.  

5-)  Ödenek Aktarması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün teklifi. 

6-)  İlçemiz, İzzettin Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili Plan ve Proje
       Müdürlüğü'nün teklifi.  

7-)  İlçemiz İzzettin Mahallesi 149 ada 60 parselde bulunan 30.890.31 m² yüzölçümlü taşınmazın 5393 Sayılı Kanunun 18. mad. 'nin (e) bendine göre değerlendirilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün teklifi.

Gündem maddelerimizin tamamı oy birliğiyle meclisimizden geçerken, beşinci madde oy birliğiyle plan bütçe komisyonumuza ve altıncı madde ise oy birliğiyle imar komisyonumuza havale edildi.

Meclis gündemlerimizin görüşülmesinin sonrası, Aralık 2021 Çatalca Belediyesi Meclis Toplantımızın ikinci birleşiminin 10.12.2021 Cuma saat 11.00’de gerçekleşeceği Başkanımız Mesut ÜNER tarafından açıklanarak, Çatalca Belediyesi Aralık 2021 Birinci Birleşimi Meclis Toplantımız son buldu.

 

#BirlikteÇatalcayız