Çatalca Belediyesi

Çatalca Belediyemiz Aralık 2022 Meclis Toplantımızın Birinci Birleşimini Gerçekleştirdi

Görüntülenme : 942

Çatalca Belediye Meclisimiz Aralık Ayı 2022 Yılı Toplantısının 1. Birleşimi 05.12.2022 Pazartesi günü saat 11.00’da Başkanımız Mesut Üner’in Başkanlığında Çatalca Belediyesi Meclis Salonunuzda gerçekleşti.

Başkanımız Mesut Üner’in meclis toplantımızı başlatmasının ardından, meclis grup başkanlarımız özel gün ve haftalarla ilgili konuşmalarını gerçekleştirdi.

Meclis Grup Başkanlarımızın özel gün ve haftalarla ilgili konuşmaları sonrası Başkanımız Mesut Üner gündem maddelerinin görüşülmesini başlattı.

 

GÜNDEM :

 

1­) Mülkiyeti Belediyemize ait Ferhatpaşa Mahallesi 224 ada 1 nolu parselde bulunan Nazım Özbay Kültür Merkezinin 3'üncü katındaki 250 m²'lik kısmının Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğüne 15 yıllığına bedelsiz tahsisi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün teklifi.

 2­) Belediye Meclisimizce daha evvel satış kararı alınan 2/B vasfındaki taşınmazların, 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereği yapılan uygulama neticesinde yeniden 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendine göre değerlendirilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün teklifi.

 3­)Ödenek Aktarması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün teklifi.

 4­) 21.06.2022 tasdik tarihli Kaleiçi Mahallesi Eski 10 Ada 19 ve 71 Nolu Parsellerin Bir Kısmına (Yeni 324 Ada 11 ve 13 Parseller) İlişkin 1/1000 Ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliğine itiraz ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü' nün teklifi. 

 5­)Çakıl Mahallesi 119 Ada 15 Parselin Bir Kısmına İlişkin Çakıl Mahallesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği ve Çakıl Mahallesi 119 Ada 15, 17, 18 ve 19 Parsellerin Bir Kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli Çakıl Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü' nün teklifi.

Gündem maddelerimizin ilk maddesi ve üçüncü maddesi oy birliğiyle, ikinci maddesi ise oy çokluğuyla meclisimizden geçti.  Gündem maddelerimizin dördüncü ve beşinci maddesi ise oy birliğiyle imar komisyonumuza havale edildi.

Meclis gündemlerimizin görüşülmesinin sonrası, bir sonraki meclisimizin 9 Aralık 2022 Cuma saat 11.00’da gerçekleşeceği Başkanımız Mesut Üner tarafından açıklanıp, Çatalca Belediyesi Aralık 2022 Birinci Birleşimi Meclis Toplantımız son buldu.

#BirlikteÇatalcayız