Çatalca Belediyesi

Çatalca Belediyemiz ‘’Aralık 2023’’ Meclis Toplantımızın Birinci Birleşimini Gerçekleştirdi

Görüntülenme : 635

Çatalca Belediye Meclisimiz Aralık Ayı 2023 Yılı Toplantısının 1. Birleşimi 4 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 11.00’da Başkanımız Mesut Üner Başkanlığında Çatalca Belediyesi Meclis Salonumuzda gerçekleştirdik.

Başkanımız Mesut Üner’in meclis toplantımızı başlatmasının ardından, meclis grup başkanlarımız özel gün ve haftalarla ilgili konuşmalarını yaptı.

Meclis Grup Başkanlarımızın özel gün ve haftalarla ilgili konuşmaları sonrası Başkanımız Mesut Üner gündem maddelerinin görüşülmesini başlattı.

 

GÜNDEM :


1.                   Mülkiyeti Belediyemize ait Çakıl Mahallesi 122 ada 8 parselde hizmet veren Çakıl Aile Sağlığı Merkezinin Bakanlık adına 25 (yirmi beş) yıl süre ile bedelsiz tahsisi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün teklifi.

2.                   Ferhatpaşa Mahallesi 294 ada 1 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün teklifi.

3.                   Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerimizin kira bedelleri ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün teklifi.

4.                   Gümüşpınar Mahallesi Doğalgaz Altyapısı Hattı Geçiş İzni ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü'nün teklifi.

5.                   Ödenek Aktarması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün teklifi.

6.           Çatalca İlçesi Subaşı Mahallesi 141 ada 8 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan Proje Müdürlüğü'nün teklifi.

 

Gündem maddelerimizin birinci, ikinci ve dördüncü maddeleri oy birliğiyle meclisimizden geçerken, üçüncü ve beşinci maddeler Plan ve Bütçe Komisyonumuza, altıncı madde ise oy birliğiyle İmar Komisyonumuza havale edildi.

Meclis gündemlerimizin görüşülmesinin sonrası, bir sonraki meclis toplantımızın 8 Aralık 2023 Cuma saat 11.00’da gerçekleşeceği Başkanımız Mesut Üner tarafından açıklanıp, Çatalca Belediyesi Aralık 2023 Birinci Birleşimi Meclis Toplantımız son buldu.

#100YıllıkTarih100YıllıkHizmetler

#BirlikteÇatalcayız