Çatalca Belediyesi

Çatalca Belediyemiz ‘’Ekim 2023’’ Meclis Toplantısının Birinci Birleşimini Gerçekleştirdi

Görüntülenme : 575

Çatalca Belediye Meclisimiz, Ekim Ayı 2023 Yılı Toplantısının 1. Birleşimimizi 2 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 11.00’da Meclis Başkan Vekilimiz Süheyla Topçu Başkanlığında Çatalca Belediyesi Meclis Salonumuzda gerçekleştirdi.

Meclis Grup Başkanlarımızın özel gün ve haftalarla ilgili konuşmaları sonrası ise Meclis Başkan Vekilimiz Süheyla Topçu gündem maddelerimizin görüşülmesini başlattı.

 

GÜNDEM:

 

1.             Doğalgaz altyapısı hattı geçiş izni ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü’nün    teklifi.

2.               Belediyemiz tarafından yapılan Ferhatpaşa Mahallesi 335 ada 1 nolu parseldeki Anaokul’u için isim verilmesi ile ilgili Kültür İşleri Müdürlüğü’nün teklifi.

3.                 6306 sayılı Kanunun 6. maddesine göre mülkiyetleri hazineye ait Karamandere Mahallesi 119 ada 1 parsel ve 130 ada 1 parsel taşınmazların alımı ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün teklifi.

4.                 2024 Yılı Hazırlık Bütçesi ve İzleyen 2 yıl Bütçe Tahminleri ve Performans Programı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

              5.       Belediyemiz 2024 yılı Ücret Tarifelerinin görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün teklifi.

6.                 Ferhatpaşa Mahallesi 257 ada 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın çevresi Revizyon uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili Plan Proje Müdürlüğü’nün teklifi.

7.                 1/1000 ölçekli Çatalca Merkezi Kuzeyi Revizyon ve İlave uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Çatalca Merkezi Kuzeyi Revizyon Nazım İmar Planı ile ilgili Plan Proje Müdürlüğü’nün teklifi.

8.                 1/1000 ölçekli Ferhatpaşa Mahallesi Bayıraltı Mevkii Uygulama İmar Planı ile ilgili Plan Proje Müdürlüğü’nün teklifi.

Gündem maddelerimizin ilk üç maddesi oy birliğiyle meclisimizden geçerken, dört ve beşinci maddelerimiz plan ve bütçe komisyonumuza, altıncı, yedinci ve sekizinci maddelerimiz ise imar komisyonumuza oy birliğiyle havale edildi.

Meclis gündemlerimizin görüşülmesinin sonrası, bir sonraki meclis toplantımızın 5 Ekim 2023 Perşembe saat 11.00’da gerçekleşeceği Meclis Başkan Vekilimiz Süheyla Topçu, Çatalca Belediyemiz Ekim 2023 Birinci Birleşimi Meclis Toplantımız son buldu.


#100YıllıkTarih100YıllıkHizmetler

#BirlikteÇatalcayız