Çatalca Belediyesi

Çatalca Belediyemiz Kasım 2022 Meclis Toplantımızın Birinci Birleşimini Gerçekleştirdi

Görüntülenme : 664

Çatalca Belediye Meclisimiz Kasım Ayı 2022 Yılı Toplantısının 1. Birleşimi 07.11.2022 Pazartesi günü saat 11.00’da Başkanımız Mesut Üner’in Başkanlığında Çatalca Belediyesi Meclis Salonunuzda gerçekleşti.

Başkanımız Mesut Üner’in meclis toplantımızı başlatmasının ardından, meclis grup başkanlarımız özel gün ve haftalarla ilgili konuşmalarını gerçekleştirdi.

Meclis Grup Başkanlarımızın özel gün ve haftalarla ilgili konuşmaları sonrası Başkanımız Mesut Üner gündem maddelerinin görüşülmesini başlattı.

GÜNDEM :

 

1) Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Gökçeali Mahallesi 138 ada 98 parsel sayılı taşınmazın bir kısmıiçin İstanbul İli Damızlık Manda Yetiştiriciliği Birliği'ne kullanım hakkı verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

2)Belediye meclisimizce daha evvel satış kararı alınan  2/B vasfındaki taşınmazların, 3402 sayılıkanunun 22/a maddesi gereği yapılan uygulama neticesinde yeniden 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (e) bendine  göre değerlendirilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

3)21.06.2021 tarih onaylı Muratbey Belediyesi 1/1000 ölçekli Havza Koruma Amaçlı RevizyonUygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğine itiraz ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi.

Gündem maddelerimizin ilk maddesi oy birliğiyle, ikinci maddesi ise oy çokluğuyla meclisimizden geçerken, üçüncü maddesi ise oy birliğiyle imar komisyonumuza  havale edildi.

Meclis gündemlerimizin görüşülmesinin sonrası, bir sonraki meclisimizin 5 Aralık 2022 Pazartesi saat 11.00’da gerçekleşeceği Başkanımız Mesut Üner tarafından açıklanıp, Çatalca Belediyesi Kasım 2022 Birinci Birleşimi Meclis Toplantımız son buldu.

 

 #BirlikteÇatalcayız