Çatalca Belediyesi

Çatalca Belediyemiz ‘’Kasım 2023’’ Meclis Toplantımızın Birinci Birleşimini Gerçekleştirdi

Görüntülenme : 574

Çatalca Belediye Meclisimiz Kasım Ayı 2023 Yılı Toplantısının 1. Birleşimi 6 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 11.00’da Başkanımız Mesut Üner Başkanlığında Çatalca Belediyesi Meclis Salonumuzda gerçekleştirdik.

Başkanımız Mesut Üner’in meclis toplantımızı başlatmasının ardından, meclis grup başkanlarımız özel gün ve haftalarla ilgili konuşmalarını yaptı.

Meclis Grup Başkanlarımızın özel gün ve haftalarla ilgili konuşmaları sonrası Başkanımız Mesut Üner gündem maddelerinin görüşülmesini başlattı.

 

GÜNDEM:

1.                   Boş ve Dolu kadro derece değişikliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün teklifi.

2.                   Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün "Görev ve Çalışma Yönetmeliği" nin görüşülmesi ile ilgili teklifi.

3.                   Belediyemiz hesaplarının haczedilemeyeceği konusunda kamu yararı kararı alınması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün teklifi.

4.            4.             1/1000 ölçekli Çatalca Merkezi Kuzeyi Revizyon ve İlave uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Çatalca Merkezi Kuzeyi Revizyon Nazım İmar Planı ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

Gündem maddelerimizin tamamı oy birliğiyle meclisimizden geçti.

Meclis gündemlerimizin görüşülmesinin sonrası, bir sonraki meclis toplantımızın 4 Aralık 2023 Pazartesi saat 11.00’da gerçekleşeceği Başkanımız Mesut Üner tarafından açıklanıp, Çatalca Belediyesi Kasım 2023 Birinci Birleşimi Meclis Toplantımız son buldu.

#100YıllıkTarih100YıllıkHizmetler

#BirlikteÇatalcayız