Çatalca Belediyesi

Çatalca Belediyemiz Ocak 2022 Meclis Toplantımızın Birinci Birleşimini Gerçekleştirildi

Görüntülenme : 982

Çatalca Belediye Meclisimiz Ocak Ayı 2022 Yılı Toplantısının 1. Birleşimi 03.01.2022 Pazartesi günü saat 11.00’de Belediye Başkanımız Mesut Üner Başkanlığında Çatalca Belediyesi Meclis Salonunuzda gerçekleşti.

Başkanımız Mesut Üner’in meclis toplantımızı başlatmasının ardından, meclis grup başkanlarımız özel gün ve haftalarla ilgili konuşmalarını gerçekleştirdi.

Meclis Grup Başkanlarımızın özel gün ve haftalarla ilgili konuşmaları sonrası Başkanımız Mesut Üner, meclisin gündem maddelerinin görüşülmesini başlattı.

GÜNDEM:

1-) 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisinin "2022 Yılı Çalışma Takviminin belirlenmesi" ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü'nün teklifi.

 

2-) Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün teklifi.

 

3-) Mevsimlik İşçi Çalıştırılması ve Vize İşlemleri ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün teklifi.


4-) Boş Kadro ve Derce Değişikliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün teklifi. 

 

5-) 5393 Sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince Meclis Üyeleri ve İhtisas Komisyon Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün teklifi.

 

6-) 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince Denetim Komisyonuna Üye Seçimi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün teklifi.

7-) Revize edilen müdürlük yönetmeliği ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü'nün teklifi. 


8-) Belediyemiz mülkiyetinde olan Çatalca İlçesi, İhsaniye Mahallesi 294 parsel sayılı taşınmaza, T.C. Ziraat Bankası / Çatalca Şubesi'ne ATM makinesi için yer tahsisi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

9-) İlçemiz Ferhatpaşa Mahallesi 196 ada 1parsel sayılı taşınmazda bulunan ve Askerlik Şubesi olarak kullanılan binanın alt katının kiralama yapılabilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün teklifi. 

 

Gündem maddelerimizin tamamı oy birliğiyle meclisimizden geçti.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından, 7 Şubat 2022 Pazartesi saat 11.00’de toplanmak üzere, Ocak 2022 Çatalca Belediyemiz Meclis Toplantımızın 1. Birleşimi Başkanımız Mesut Üner tarafından sonlandırıldı.

 

 

#BirlikteÇatalcayız