Çatalca Belediyesi

Çatalca Belediyemiz Şubat 2023 Meclis Toplantımızın Birinci Birleşimini Gerçekleştirdi

Görüntülenme : 634

Çatalca Belediye Meclisimiz Şubat Ayı 2023 Yılı Toplantısının 1. Birleşimi 06.02.2023 Pazartesi günü saat 11.00’da Meclis Başkan Vekilimiz Süheyla Topçu’nun Başkanlığında Çatalca Belediyesi Meclis Salonunuzda gerçekleşti.

Meclis Başkan Vekilimiz Süheyla Topçu’nun meclis toplantımızı başlatmasının ardından, meclis grup başkanlarımız hepimizi derinden çok üzen depremle ilgili birlik ve beraberlik içinde Türkiye’mizin dayanışmayla zorlukları ülke genelinde aşacaklarını ifade ettiler.

Meclis Grup Başkanlarımızın depremle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eden konuşmaları sonrası Meclis Başkan Vekilimiz Süheyla Topçu gündem maddelerinin görüşülmesini başlattı.

 

GÜNDEM :

 

 

1-) Belediyemiz Personel A.Ş.'nin, 2023 yılında yapılacak olan  Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarına katılma yetkisinin belirlenmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü'nün teklifi.

2-) Belediyemiz şirketi olan ÇATBEL Eğitim İnşaat Gıda Tarım Turizm Havacılık Organizasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin,  2023 Yılında yapılacak olan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarına katılma yetkisinin belirlenmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü'nün teklifi.

3-) Belediyemiz taşınmazlarının kiralama süreleri ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

4-) 1/1000 ölçekli Yalıköy Mahallesi Uygulama İmar Planı itirazları ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

5-) Kaleiçi Mahallesi 309 ada 21 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

6-) Çakıl Mahallesi 128 ada 18 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Çakıl Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

7-) Çakıl Mahallesi eski 376 parsel (yeni 177 ada 1 nolu) parselin kamu yararı kararı alınması ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

8-) İnceğiz Mahallesi 117 ada 83 parsele ait 1/1000 ölçekli İnceğiz Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

Gündem maddelerimizin ilk iki maddesi oy birliğiyle meclisimizden geçerken, üçüncü madde Plan ve Bütçe Komisyonuna, dört, beş, altı, yedi ve sekizinci maddeler ise İmar Komisyonuna oy birliğiyle havale edildi.

Meclis gündemlerimizin görüşülmesinin sonrası, bir sonraki meclisimizin 10 Şubat 2023 Cuma günü saat 11.00’da gerçekleşeceği Meclis Başkan Vekilimiz Süheyla Topçu tarafından açıklanıp, Çatalca Belediyesi Şubat 2023 Birinci Birleşimi Meclis Toplantımız son buldu.

#BirlikteÇatalcayız