Çatalca Belediyesi

Çatalca Belediyemiz ‘’Şubat 2024’’ Meclis Toplantımızın Birinci Birleşimini Gerçekleştirdi

Görüntülenme : 335

Çatalca Belediye Meclisimiz Şubat Ayı 2024 Yılı Toplantısının 1. Birleşimi 5 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 11.00’da Başkanımız Mesut Üner Başkanlığında Çatalca Belediyesi Meclis Salonumuzda gerçekleştirdik.

Başkanımız Mesut Üner’in meclis toplantımızı başlatmasının ardından, meclis grup başkanlarımız özel gün ve haftalarla ilgili konuşmalarını yaptı.

Meclis Grup Başkanlarımızın özel gün ve haftalarla ilgili konuşmaları sonrası Başkanımız Mesut Üner gündem maddelerinin görüşülmesini başlattı.

GÜNDEM :

 

1- Fen İşleri Müdürlüğü'nün  "Afet İşleri Yönetmeliği" nin görüşülmesi ile ilgili  teklifi


2-Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Çanakça mahallesi 124 ada 17 parselde 65,12 m²'lik alanda bulunan "Su Sondaj Kuyusu" olarak kullanılmak amacıyla İski Genel Müdürlüğü adına 25(yirmi beş) yıl süre ile bedelsiz tahsisi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün teklifi.

3-İlçemiz Ormanlı Mahallesine , yapılan parka "İlhan ENGİN" isminin verilmesi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün teklifi.

4-Subaşı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi.

 

Gündem maddelerimizin ilk üç maddesi oy birliğiyle meclisimizden geçerken, dördüncü maddemiz oy birliğiyle imar komisyonumuza havale edildi.

 

Meclis gündemlerimizin görüşülmesinin sonrası, bir sonraki meclis toplantımızın 4 Mart 2024 Pazartesi saat 11.00’da gerçekleşeceği Başkanımız Mesut Üner tarafından açıklanıp, Çatalca Belediyesi Şubat 2024 Birinci Birleşimi Meclis Toplantımız son buldu.


#100YıllıkTarih100YıllıkHizmetler

#BirlikteÇatalcayız