Çatalca Belediyesi
 Çatalca Belediyesi 2019 Yılı Aralık  Ayı Meclis Gündemi

Çatalca Belediyesi 2019 Yılı Aralık Ayı Meclis Gündemi

Belediye Meclisimizin 2019 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 02/12/2019 Pazartesi Saat:10.30'da Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır. İlan olunur.
 
 GÜNDEM :

1-) Dolu kadro derece değişikliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün teklifi.

2-) Belediyemiz 2020 yılı ücret tarifeleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3-)Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün,  Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin güncellenmesi ile ilgili teklifi.

4-) Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin güncellenmesi ile ilgili teklifi.