Çatalca Belediyesi
 Çatalca Belediyesi 2019 Yılı Kasım Ayı Meclis Gündemi

Çatalca Belediyesi 2019 Yılı Kasım Ayı Meclis Gündemi

Belediye Meclisimizin 2019 Yılı Kasım Ayı Toplantısının 1. Birleşimi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 04/11/2019  Pazartesi    günü  Saat:10.30'da Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır. İlan olunur.

GÜNDEM:
1-) Norm Kadro Yönetmeliği'nin 9. maddesine göre GİH sınıfından TH sınıfına aktarım yapılması ve II nolu boş kadro ile III nolu dolu kadro cetvellerinde değişiklik yapılması
hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün teklifi.
2-) Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Ferhatpaşa Mahallesi 262 ada 2 nolu parselin 5(beş) yıl süre ile İSKİ Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü'nün teklifi.
3-)Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Atatürk Mahallesi 2916 nolu parseldeki mevcut binanın 1'inci katında bulunan 32 kapı numaralı konutun, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne 25 yıl süre ile tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün teklifi.
4-) Belediyemiz mülkiyetinde bulunan fiiliyatta mezarlık olarak kullanılan ve ekli listede bulunan parsellerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına devir edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün teklifi.
5-) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yol süpürme aracı ve çöp kamyonu için yapılan şartlı nakdi yardım ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün teklifi.
6-) 5393 Sayılı Belediye Kanununun "Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım" başlıklı 77. maddesine göre "Gençlik Meclisi" ve "Çocuk Meclisi " kurulması ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün teklifi.
7-) İlçemiz Kestanelik Mahallesi 679 nolu parsele cephe olan sokağa "Dağdeviren" isminin verilmesi talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün teklifi.
8-) İlçemiz Kaleiçi Mahallesi 141 ada 23 ve 24 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi.
9-)1/1000 Ölçekli İlçemiz Kestanelik Mahallesi Uygulama İmar Planı itirazları ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi.