Çatalca Belediyesi
 Çatalca Belediyesi 2020 Yılı Aralık Ayı Meclis Gündemi

Çatalca Belediyesi 2020 Yılı Aralık Ayı Meclis Gündemi

Belediye Meclisimizin 2020 Yılı Aralık Ayı Toplantısının 1. Birleşimi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 07.12.2020 Pazartesi günü Saat:11.00'de Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.

İlan olunur.

 

GÜNDEM;

1-) Dolu ve Boş Kadro Derece Değişikliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün teklifi.

2-) Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü’nden 4 adet 4x4 pick-up araçların belediyemize tahsisi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün teklifi.

3-) Belediyemiz Şirketi olan ÇATBEL Eğitim İnşaat Gıda Tarım Turizm Havacılık Organizasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin nakdi sermaye artırımı ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün teklifi.

4-) Ödenek Aktarması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün teklifi.

5-) İlçemiz Örencik Mahallesi 133 ada 1 ve 134 ada 1 parsellerin Kamu Yatırımı Kararı alınması ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü’nün teklifi.