Çatalca Belediyesi
 Çatalca Belediyesi 2020 Yılı Ekim Ayı Meclis Gündemi

Çatalca Belediyesi 2020 Yılı Ekim Ayı Meclis Gündemi

Belediye Meclisimizin 2020 Yılı Ekim Ayı Toplantısının 1. Birleşimi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 05.10.2020 Pazartesi günü Saat:11.00'de Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.

 

 

GÜNDEM

1-) İlçemizde Perşembe günleri kurulan halk pazarının Kaleiçi Mah. Mehmetçik Meydanı’na taşınması işi için kurulan komisyonun hazırlamış olduğu raporun görüşülmesi ile ilgili Zabıta Müdürlüğü’nün teklifi.

2-) 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 3. Maddesi uyarınca, Kadastro ekibiyle birlikte görev yapmak üzere İlçemiz Binkılıç Atatürk ve Fatih Mahallelerinden bilirkişi tespiti ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün teklifi.

3-) İlçemiz Ferhatpaşa Mahallesi Ulus Caddesi ile Hacı Osman Sokak arasında kalan ve Belediye Başkanlığımız tarafından düzenlenmesi yapılan alana “İsmail İP Yaşam Alanı” isminin verilmesi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün teklifi.

4-) 2021 Yılı Hazırlık Bütçesi ve İzleyen 2 yıl Bütçe Tahminleri ile 2021 Yılı Performans Programı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün teklifi.

5-) Belediyemiz 2021 Yılı Ücret Tarifelerinin görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün teklifi.

6-) İlçemiz Ferhatpaşa Mahallesi 105 ada 19 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü’nün teklifi.