Çatalca Belediyesi
 Çatalca Belediyesi 2020 Yılı Eylül Ayı Meclis Gündemi

Çatalca Belediyesi 2020 Yılı Eylül Ayı Meclis Gündemi

Belediye Meclisimizin 2020 Yılı Eylül Ayı Toplantısının 1. Birleşimi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 07.09.2020 günü Saat:11.00'de Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.

 

GÜNDEM;

1-)Pazar Yerlerinin Taşınması ile ilgili Zabıta Müdürlüğü'nün teklifi.

2-)İlçe Belediyelerine Yapılacak Yardım ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.

3-)İlçemiz Ferhatpaşa Mahallesinde bulunan Eşekçi Deresi Parkı’nın isminin değiştirilmesi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün teklifi.

4-)1/1000 Ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Uygulama İmar Planı (6306 sayılı yasa kapsamındaki yapılarla ilgili) plan notu değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi.

5-)1/1000 Ölçekli Muratbey Mahallesi Havza Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi.

6-)1/1000 Ölçekli Ovayenice Mahallesi Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

7-)1/1000 Ölçekli Karacaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi.

8-)1/1000 Ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.