Çatalca Belediyesi
 Çatalca Belediyesi 2020 Yılı Kasım Ayı Meclis Gündemi

Çatalca Belediyesi 2020 Yılı Kasım Ayı Meclis Gündemi

Belediye Meclisimizin 2020 Yılı Kasım Ayı Toplantısının 1. Birleşimi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02.11.2020 Pazartesi günü Saat:11.00'de Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.

İlan olunur.

 

GÜNDEM;

1-) Boş Kadro Değişikliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün teklifi.

2-) Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı İlçemiz Karacaköy Mahallesi 143 ada 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemizce kullanımında olan 9.847,98 m² lik kısmının alımı ve satımı ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün teklifi.

3-) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çöp Toplama Aracı için Şartlı Nakdi Yardımı ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün teklifi.

4-) Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 adet Çöp Kamyonu alımı ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün teklifi.

5-) 1/1000 ölçekli İlçemiz Kabakça Mahallesi Uygulama İmar Planı ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü’nün teklifi.