Çatalca Belediyesi
  Çatalca Belediyesi 2020 Yılı Mart Ayı Meclis Gündemi

Çatalca Belediyesi 2020 Yılı Mart Ayı Meclis Gündemi

Belediye Meclisimizin 2020 Yılı Mart  ayı toplantısının 1. birleşimi aşağıdaki gündem maddesini görüşmek üzere, 02/03/2020  Pazartesi   günü  Saat:10:30'da Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır. İlan olunur.

 

GÜNDEM :

1-) Norm Kadro Yönetmeliği'nin 9. maddesine göre kadro aktarımı yapılması ve  III nolu dolu kadro cetvellerinde değişiklik yapılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün teklifi.