Çatalca Belediyesi
  Çatalca Belediyesi 2020 Yılı Mart Ayı Meclis Gündemi

Çatalca Belediyesi 2020 Yılı Mart Ayı Meclis Gündemi

Görüntülenme : 1424

Belediye Meclisimizin 2020 Yılı Mart  ayı toplantısının 1. birleşimi aşağıdaki gündem maddesini görüşmek üzere, 02/03/2020  Pazartesi   günü  Saat:10:30'da Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır. İlan olunur.

 

GÜNDEM :

1-) Norm Kadro Yönetmeliği'nin 9. maddesine göre kadro aktarımı yapılması ve  III nolu dolu kadro cetvellerinde değişiklik yapılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün teklifi.