Çatalca Belediyesi
 Çatalca Belediyesi 2020 Yılı Ocak  Ayı Meclis Gündemi

Çatalca Belediyesi 2020 Yılı Ocak Ayı Meclis Gündemi

Görüntülenme : 1418

Belediye Meclisimizin 2020 Yılı Ocak Ayı Toplantısının 1. Birleşimi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 06/01/2020 Pazartesi günü saat:14.00’da Belediyemiz Meclis Salanunda yapılacaktır. İlan olunur.

GÜNDEM:

1-) 5393 Sayili Kanunun 20. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin “2020 yılı Çalışma Takviminin Belirlenmesi” ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün teklifi.

2-)Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Üyeliğinden Ayrılma ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

3-)Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün teklifi.

4-)Geçici işçilerin vize işlemleri ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün teklifi.

5-)Mevsimlik İşçi çalıştırılması ve vize işlemleri ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

6-)Boş Kadro Değişikliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün teklifi.

7-)5393 Sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince, meclis üyeleri ve ihtisas komisyon üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün teklifi.

8-)5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince, Denetim Komisyonu’na üye seçimi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün teklifi.

9-)2020 Yılında uygulanacak ücret tarifelerinde sehven yazılmayan ücret ve gelirlerin ilave edilerek yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün teklifi.

10-)Mülkiyeti Belediyemize ait İzzettin Mahallesinde bulunan 192 ada 54 parsel (87.745,64 metrekare yüzölçümlü) taşınmazın satışı ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün teklfi.

11-)Belediyemiz mülkiyetinde bulunan imar planında Dini Tesis alanında kalan Ferhatpaşa Mahallesi 659 ada 1 parsel numaralı taşınmazın üzerine cami ve müştemilatı yapılması şartıyla Diyanet İşleri Başkanlığına 25 yıl süre ile tahsis edilmesi ve protokol yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilebilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün teklifi.