Çatalca Belediyesi
 Çatalca Belediyesi 2020 Yılı Şubat Ayı Meclis Gündemi

Çatalca Belediyesi 2020 Yılı Şubat Ayı Meclis Gündemi

Belediye Meclisimizin 2020 Yılı Şubat Ayı Toplantısının 1. Birleşimi aşağıdaki

gündem maddelerini görüşmek üzere, 03/02/2020 Pazartesi günü Saat:10:30'da

Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.

 

GÜNDEM :

1-) Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretinin Belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve

Eğitim Müdürlüğü'nün teklifi.

2-) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Belediye Başkanlığımıza çöp konteynırı alımı

için yapılan 500.000,00-TL. nakdi yardımın kabul edilmesi ile ilgili Temizlik İşleri

Müdürlüğü'nün teklifi.

3-) Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 31 adet araç alımı ile ilgili Destek

Hizmetleri Müdürlüğü'nün teklifi.

4-) Belediyemize aktarılacak olan asansör periyodik kontrol ücret oranı ile ilgili Fen işleri

Müdürlüğü'nün teklifi.

5-) Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapımı işi için şartlı nakdi yardımı ile ilgili Fen İşleri

Müdürlüğü'nün teklifi.

6-) İç Borçlanma ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün teklifi.

7-) Fevzi Çakmak Mesire Alanının Kira Sözleşmesi ile ilgili 200.000,00-TL. Banka Kesin

Teminat Mektubu hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün teklifi.

8-) 1/1000 ölçekli İhsaniye Mahallesi Uygulama İmar Planı ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi.

9-) Kaleiçi Mahallesi 155 ada 47 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi.

10-) Ferhatpaşa Mahallesi 112 ada 4 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi.