Çatalca Belediyesi
 Çatalca Belediyesi 2021 Yılı Mart Ayı Meclis Gündemi

Çatalca Belediyesi 2021 Yılı Mart Ayı Meclis Gündemi

Görüntülenme : 1349

Belediye Meclisimizin 2021 Yılı Mart Ayı Toplantısının 1. Birleşimi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 01.03.2021 Pazartesi günü Saat:11.00’de Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.

İlan olunur.

 

GÜNDEM:

1-)Belediyemiz Personel A.Ş.’nin temsil yetkisinin belirlenmesi ve sermaye artırımı ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün teklifi.

2-)İstanbul Kalkınma Ajansı 2021 yılı Girişimcilik Mali Destek Programı ve 2021 yılı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında, Çatalca Belediyesince proje hazırlamaya, projelere ortak olmaya Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün teklifi.

3-)Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2(iki) adet motosiklet alımı ile ilgili Zabıta Müdürlüğü’nün teklifi.

4-)İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü envanterinde bulunan 1 adet ambulansın ayniyatı ile belediyemize hibe olarak verilmesi ile ilgili Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün teklifi.

5-)Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin güncellenmesi ile ilgili teklifi.

6-)1/1000 ölçekli Yalıköy Mahallesi Uygulama İmar Planının görüşülmesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü’nün teklifi.