Çatalca Belediyesi
 Çatalca Belediyesi 2021 Yılı Nisan Ayı Meclis Gündemi

Çatalca Belediyesi 2021 Yılı Nisan Ayı Meclis Gündemi

Belediye Meclisimizin 2021 Yılı Nisan Ayı Toplantısının 1. Birleşimi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 05.04.2021 Pazartesi günü Saat:11.00’de Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.

İlan olunur.

GÜNDEM:

1-    5393 Sayılı Kanunun 19. maddesine göre 1. Başkan Vekili Seçim ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün teklifi. 
2-    5393 Sayılı Kanunun 19. maddesine göre 2. Başkan Vekili Seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün teklifi.
3-    5393 Sayılı Kanunun 19. maddesine göre 2 asil, 2 yedek olmak üzere Divan Kâtibi Üyelerinin Seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün teklifi. 
4-    5393 Sayılı Kanunun 33. maddesine göre 2 (iki) “Encümen Üyesi” seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün teklifi. 
5-    5393 Sayılı Kanunun 24. maddesine göre “İmar Komisyonuna Üye Seçimi” ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün teklifi. 
6-    5393 Sayılı Kanunun 24. maddesine göre “Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi” ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün teklifi. 
7-    5393 Sayılı Kanunun 24. maddesine göre “Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonuna Üye Seçimi” ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün teklifi.
8-    5393 Sayılı Kanunun 24. maddesine göre “Deprem Komisyonuna Üye Seçimi” ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün teklifi.
9-    5393 Sayılı Kanunun 24. maddesine göre “Kentsel Dönüşüm Komisyonuna Üye Seçimi” ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün teklifi.
10-    5393 Sayılı Kanunun 24. maddesine göre “Hukuk Komisyonuna Üye Seçimi” ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün teklifi.
11-    Boş Kadro Değişikliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün teklifi. 
12-    İlçemiz Kaleiçi Mahallesi 65 ada 2 parsel sayılı taşınmazın satın alınması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün teklifi. 
13-    İlçemiz Kaleiçi Mahallesi 65 ada 2 parsel sayılı taşınmazın satın alınması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün teklifi. 
14-    25.09.2020 tarih onaylı Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü’nün teklifi. 
15-    İlçemiz Kabakça Mahallesi 164 ada 191 parsel sayılı taşınmazda bulunan Spor Tesisine “Rıfat KARAGÖZ Spor Tesisi” adının verilmesi ile ilgili Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün teklifi. 
16-    Denetim Komisyonu Raporu ile ilgili Meclise bilgi verilmesi. 
17-    5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesine göre “2020 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün teklifi.