Çatalca Belediyesi
 Çatalca Belediyesi 2021 Yılı Ocak Ayı Meclis Gündemi

Çatalca Belediyesi 2021 Yılı Ocak Ayı Meclis Gündemi

Belediye Meclisimizin 2021 Yılı Ocak Ayı Toplantısının 1. Birleşimi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 04.01.2021 Pazartesi günü Saat:11:00'de Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.

        İlan olunur.

GÜNDEM :

1­) 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisinin "2021 Yılı Çalışma Takviminin

belirlenmesi" ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü'nün teklifi.

2­) Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim

Müdürlüğü'nün teklifi.

3­) Geçici İşçilerin Vize İşlemleri ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün teklifi.

4­) Mevsimlik İşçi Çalıştırılması ve Vize İşlemleri ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün

teklifi.

5­) 5393 Sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince Meclis Üyeleri ve İhtisas Komisyon Üyelerinin

ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün teklifi.

6­) 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince Denetim Komisyonuna Üye Seçimi ile ilgili Mali

Hizmetler Müdürlüğü'nün teklifi.

7­)Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar hakkında 7244 Sayılı Kanunun uygulanmasının görüşülmesi

ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün teklifi.

8­) Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların kira süreleri ile ilgili Emlak ve İstimlak

Müdürlüğü'nün teklifi.