Çatalca Belediyesi
 Çatalca Belediyesi 2021 Yılı Ocak Ayı Meclis Gündemi

Çatalca Belediyesi 2021 Yılı Ocak Ayı Meclis Gündemi

Görüntülenme : 1540

Belediye Meclisimizin 2021 Yılı Ocak Ayı Toplantısının 1. Birleşimi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 04.01.2021 Pazartesi günü Saat:11:00'de Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.

        İlan olunur.

GÜNDEM :

1­) 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisinin "2021 Yılı Çalışma Takviminin

belirlenmesi" ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü'nün teklifi.

2­) Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim

Müdürlüğü'nün teklifi.

3­) Geçici İşçilerin Vize İşlemleri ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün teklifi.

4­) Mevsimlik İşçi Çalıştırılması ve Vize İşlemleri ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün

teklifi.

5­) 5393 Sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince Meclis Üyeleri ve İhtisas Komisyon Üyelerinin

ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün teklifi.

6­) 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince Denetim Komisyonuna Üye Seçimi ile ilgili Mali

Hizmetler Müdürlüğü'nün teklifi.

7­)Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar hakkında 7244 Sayılı Kanunun uygulanmasının görüşülmesi

ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün teklifi.

8­) Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların kira süreleri ile ilgili Emlak ve İstimlak

Müdürlüğü'nün teklifi.