Çatalca Belediyesi

Çatalca Belediyesi Ekim 2021 Meclis Toplantımızın Birinci Birleşimini Gerçekleştirildik

Görüntülenme : 1020

Çatalca Belediye Meclisimizin Ekim Ayı 2021 Yılı Toplantısının 1. Birleşimi 04.10.2021 Pazartesi günü saat 11.00’de Belediye Başkanı Mesut Üner Başkanlığında Çatalca Belediyesi Meclis Salonumuzda gerçekleşti.

Ekim 2021 Meclis Toplantısının Çatalca’mıza hayırlı olmasını temenni eden Başkanımız  Mesut Üner, gündem maddelerinin görüşülmesi için meclis toplantımızı başlattı.

Başlayan meclis toplantımızda, meclis grup başkanlarımızın özel gün ve haftalarla ilgili konuşmalarının ardından, gündem maddelerimize geçildi.

GÜNDEM:

1-)22.02.2018 tarih 30340 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliği gereğince otopark ihtiyacı kısmen veya tamamen parselinde karşılanamayan durumlarda gerekli otopark ihtiyacının giderilmesi için Ferhatpaşa Mahallesi 148 ada 2 parsel sayılı yerdeki park alanının açık veya kapalı otopark olarak kullanılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün teklifi.

2-)İlçemiz, İnceğiz Mahallesi 948 Parselde yer alan Bahçeli Kargir Cami ve Müştemilat (İnceğiz Cami) tescilli eserin bay - bayan tuvalet ve abdesthane yapılarının yeniden yapılabilmesi için katkı payı sağlanması durumunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi.

3-)2022 Yılı Hazırlık Bütçesi ve İzleyen 2 yıl Bütçe Tahminleri ile 2022 Yılı Performans Programı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün teklifi.

4-)Belediyemiz 2022 Yılı Ücret Tarifelerinin görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün teklifi.

Gündem maddelerimizin ilk iki maddesi oy birliğiyle meclisten geçerken, diğer maddelerimiz oy birliğiyle plan ve bütçe komisyonumuza havale edildi. Meclis gündemlerimizin tamamlanması sonrası, Ekim 2021 Çatalca Belediyesi Meclis Toplantımızın ikinci birleşiminin 08.10.2021 Cuma saat 11.00’de gerçekleşeceği Başkanımız Mesut Üner tarafından açıklanarak, Çatalca Belediyesi Ekim 2021 Birinci Birleşimi Meclis Toplantımız son buldu.


#BirlikteÇatalcayız