Çatalca Belediyesi
 Çatalca Belediyesi Eylül Ayı Meclis Gündemi

Çatalca Belediyesi Eylül Ayı Meclis Gündemi

Görüntülenme : 566

Belediye Meclisimizin 2022 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısının 1. Birleşimi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 05.09.2022 Pazartesi Saat:11.00'de Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.

GÜNDEM :

1­) Mülkiyeti Çatalca Belediyesine ait, Ovayenice Mahallesi 192 ada 1 parselde 29,40m2'lik taşınmazın 25 yıllık irtifak haklarının TEDAŞ Genel Müdürlüğüne devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün teklifi.

2­) Çatalca Kaymakamlığı İlçe Eğitim Müdürlüğü' nün Karacaköy Mahallesi 221 ada 1 nolu 3.965m2 lik taşınmazın, Şehit Özcan Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi' ne Tarım Uygulama Alanı olarak kullanılmak üzere 10 yıl süre ile bedelsiz verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün teklifi.

3­)İlçemiz İhsaniye Mahallesi ve Kabakça Mahallesi ile Ovayenice Mahallesi ve Çakıl Mahallesi arasında kalan Halitpaşa Caddesi ve Bereket Sokak yolları üzerinde kalan 2(iki) adet köprünün yetersiz olması nedeniyle yenilenmesi için İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından ödenek alınmak suretiyle yaptırılması için "Çatalca Belediye Başkanı Sayın Mesut ÜNER'in yetkilendirilmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü'nün teklifi.

4­) Ek Ödenek ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün teklifi.

5­) 20.02.2022 tarih onaylı 1/1000 ölçekli Aydınlar Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği itirazları ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi.

6­) 21.11.2018 tarih onaylı 1/1000 ölçekli Kestanelik Mahallesi Uygulama İmar Planında Plan Notu Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi.

7­) Kaleiçi Mahallesi 163 ada 3 nolu parselin bir kısmı ve kuzeyindeki tescil dışı alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi.

8­) Oklalı Mahallesi 101 ada 47 nolu parselin bir kısmına ilişkin tahsis amacı değişikliği talebi ile plan değişikliği çalışmalarının yapılması hakkında Plan ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi.