Çatalca Belediyesi

Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği

Görüntülenme : 1699

Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği

 

Çatalca Belediye Meclisi’nin 03.11.2020 tarih ve 71 sayılı kararıyla uygun bulunan Meclis Kararı ve eki UİP-34859631 PİN No'lu Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği 15.10.2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmıştır.

 

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği paftaları 21.03.2022 – 19.04.2022 tarihler arasında Belediyemiz ilan panosunda askıdadır.

 

Askı süresi içerisinde plan değişikliğine itiraz edilebilecektir.

 

Vatandaşlarımıza duyurulur.