Çatalca Belediyesi

ÇATALCAMIZIN CUMHURİYET TARİHİNDE BİR İLK

Görüntülenme : 396

Çatalca Belediye Meclisimizin Eylül Ayı 2023 Yılı Toplantımızın 1. Birleşimi 4 Eylül 2023 Pazartesi günü saat 11.00’da Başkanımız Mesut Üner Başkanlığında Çatalca Belediyesi Meclis Salonumuzda gerçekleştirdi.

Meclisimizde aynı zamanda tarihi bir gün ve gurur yaşadık. Bir asır sonra rahmetli Nakkaş’lı Eyüp Pehlivan’dan sonra Başkanımız Mesut Üner’in göreve gelir gelmez kuruluşunu gerçekleştirdiği Çatalca Belediyespor Kulübümüzün güreş sporcusu Yıldıray Pala’nın Başpehlivan olması sonrası sporcu Başkanımız Mesut Üner tarafından meclisimize davet edilip Çatalca Belediye Meclisi tebrik programı gerçekleşti.

Başpehlivan Yıldıray Pala’nın tebrik programı sonrası, meclis grup başkanlarımız özel gün ve haftalarla ilgili konuşmalarını yaptı.

Meclis Grup Başkanlarımızın özel gün ve haftalarla ilgili konuşmaları sonrası ise Başkanımız Mesut Üner gündem maddelerinin görüşülmesini başlattı.

 

GÜNDEM:

 

1.                 Dolu kadro derece değişikliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün teklifi.


2.                 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet yol süpürme aracı alımı ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün teklifi. 


3.                 Ferhatpaşa Mahallesi (eski 185/6) yeni 101 ada 11 parsel 1344,24 m² lik taşınmazın kiralanması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün teklifi.


4.                 Belediyemiz Park, Meydan ve Tesislerine isim verilmesi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün teklifi. 


5.                 İçkili yer bölge tespiti çalışması ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün teklifi.

6.                 Belediyemiz gelir tarife cetvelinde düzenleme yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.


7.                 Belediyemiz gayrimenkullerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendine göre değerlendirilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.


8.                 Ek ödenek ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün teklifi.


9.                 Kaleiçi Mahallesi 302 ve 304 adalara ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi.


10.             Nakkaş Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi.


11.             Gökçeali Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi.

 

Gündem maddelerinin ilk dört maddesi oy birliğiyle meclisimizden geçerken, beşinci, dokuzuncu, onuncu ve on birinci maddesi imar komisyonumuza, altıncı madde ile sekizinci madde Plan ve Bütçe Komisyonumuza ve yedinci madde ise Plan Bütçe ile Hukuk Komisyonumuza oy birliğiyle havale edildi. 

Meclis gündemlerimizin görüşülmesinin sonrası, bir sonraki meclis toplantımızın 7 Eylül 2023 Perşembe saat 11.00’da gerçekleşeceği Başkanımız Mesut Üner tarafından açıklanıp, Çatalca Belediyesi Eylül 2023 Birinci Birleşimi Meclis Toplantımız son buldu.

#100YıllıkTarih100YıllıkHizmet

#BirlikteÇatalcayız