Çatalca Belediyesi

DUYURU

Görüntülenme : 3016

Çatalca Belediye Meclisimizin 08.11.2019 tarih 75 sayılı kararı ile uygun bulunan 34979296 Plan İşlem Numaralı İlçemiz, Kestanelik Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 25.09.2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

        Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları 03.02.2022 – 04.03.2022  tarihler arasında Belediyemiz ilan panosunda askıdadır. Vatandaşlarımıza duyurulur.