Çatalca Belediyesi
 EKİM 2021 MECLİS TOPLANTIMIZ, 04 EKİM PAZARTESİ SAAT 11.00’DE GERÇEKLEŞECEK

EKİM 2021 MECLİS TOPLANTIMIZ, 04 EKİM PAZARTESİ SAAT 11.00’DE GERÇEKLEŞECEK

Görüntülenme : 1071

Belediye Meclisimizin 2021 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 04.10.2021 Pazartesi Saat 11.00'de Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.

GÜNDEM :  

 

1-)22.02.2018 tarih 30340 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliği gereğince otopark ihtiyacı kısmen veya tamamen parselinde karşılanamayan durumlarda gerekli otopark ihtiyacının giderilmesi için Ferhatpaşa Mahallesi 148 ada 2 parsel sayılı yerdeki park alanının açık veya kapalı otopark olarak kullanılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün teklifi.

2-)İlçemiz, İnceğiz Mahallesi 948 Parselde yer alan Bahçeli Kargir Cami ve Müştemilat (İnceğiz Cami) tescilli eserin bay - bayan tuvalet ve abdesthane yapılarının yeniden yapılabilmesi için katkı payı sağlanması durumunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi.

3-)2022 Yılı Hazırlık Bütçesi ve İzleyen 2 yıl Bütçe Tahminleri ile 2022 Yılı Performans Programı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün teklifi.

4-)Belediyemiz 2022 Yılı Ücret Tarifelerinin görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün teklifi.