Çatalca Belediyesi
 EKİM 2023 MECLİS TOPLANTIMIZ, 2 EKİM PAZARTESİ SAAT 11.00’DA GERÇEKLEŞECEK…

EKİM 2023 MECLİS TOPLANTIMIZ, 2 EKİM PAZARTESİ SAAT 11.00’DA GERÇEKLEŞECEK…

Görüntülenme : 439

Belediye Meclisimizin 2023 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerimizi görüşmek üzere, 2 Ekim 2023 Pazartesi Saat 11.00'da Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.

 

G Ü N D E M :

1.                   Doğalgaz altyapısı hattı geçiş izni ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü’nün    teklifi.

2.                   Belediyemiz tarafından yapılan Ferhatpaşa Mahallesi 335 ada 1 nolu parseldeki Anaokul’u için isim verilmesi ile ilgili Kültür İşleri Müdürlüğü’nün teklifi.

3.                 6306 sayılı Kanunun 6. maddesine göre mülkiyetleri hazineye ait Karamandere Mahallesi 119 ada 1 parsel ve 130 ada 1 parsel taşınmazların alımı ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün teklifi.

4.                 2024 Yılı Hazırlık Bütçesi ve İzleyen 2 yıl Bütçe Tahminleri ve Performans Programı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

5.              5.        Belediyemiz 2024 yılı Ücret Tarifelerinin görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün teklifi.


6.                 Ferhatpaşa Mahallesi 257 ada 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın çevresi Revizyon uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili Plan Proje Müdürlüğü’nün teklifi.

7.                 1/1000 ölçekli Çatalca Merkezi Kuzeyi Revizyon ve İlave uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Çatalca Merkezi Kuzeyi Revizyon Nazım İmar Planı ile ilgili Plan Proje Müdürlüğü’nün teklifi.

8.                 1/1000 ölçekli Ferhatpaşa Mahallesi Bayıraltı Mevkii Uygulama İmar Planı ile ilgili Plan Proje Müdürlüğü’nün teklifi.

 

#100YıllıkTarih100YıllıkHizmet

#BirlikteÇatalcayız