Çatalca Belediyesi
 Ferhatpaşa Mahallesi 112 ada 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Ferhatpaşa Mahallesi 112 ada 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Görüntülenme : 2657

Çatalca Belediye Meclisi’nin 07.02.2020 tarih ve 23 sayılı kararıyla uygun bulunan Meclis Kararı ve eki 34486324 Plan Teklif Numaralı İlçemiz Ferhatpaşa Mahallesi 112 ada 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 25.09.2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları 01.02.2021 – 02.03.2020 tarihler arasında Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılacaktır.  Askı süresi içerisinde plan değişikliğine itiraz edilebilecektir. Vatandaşlarımıza duyurulur.