Çatalca Belediyesi
 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği İlanı

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği İlanı

Görüntülenme : 2304

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda derece ve adetleri belirtilen unvanlar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılması uygun görülmüştür.

Başkanlığımızda görevli personele görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının duyurulmasını,  ilan edilecek kadrolar için aranan nitelikleri taşıyan personelin başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

Müracaat edeceklerin en geç 01 Şubat 2021 Pazartesi günü saat:16.00’a kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne başvurdukları kadronun unvanını ve derecesini belirtir şekildeki dilekçe ve diploması (mezuniyet belgesi) ile şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Görevde Yükselme Sınavına tabi kadrolar:

 

  Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Başvuru Şartları

  GİH

Uzman

 

 

 

1

1

1-Dört yıllık yüksekokul veya fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.      2-Son müracaat tarihi itibarı ile söz konusu yönetmeliğin 5.maddesinin 1.fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde en az dört yıl veya koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, çözümleyici, ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru, eğitmen kadroları ile en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl çalışmış olmak.

GİH

Muhasebeci

1

2

1-En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2-Son müracaat tarihi itibarıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin ( numaralı alt bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl süreyle çalışmış olmak.

GİH

Ayniyat Saymanı

3

1

1-En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2-Son müracaat tarihi itibarıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl süreyle çalışmış olmak.

GİH

Şef

3

4

1- En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2-Son müracaat tarihi itibarıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan görevler ile mühendis hariç en az önlisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl; aynı bendin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az dört yıl çalışmış olmak.

GİH

Şef

4

1

1- En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2- Son müracaat tarihi itibarıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan görevler ile mühendis hariç en az önlisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl; aynı bendin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az dört yıl çalışmış olmak.

 

 

DİĞER AÇIKLAMALAR

 1. Mahalli idareler personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir.
 2. Kayıt İşlemleri:
 1. Anadolu Üniversitesine kayıtlar 23/08/2021- 03/09/2021 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecektir.
 2.  Adaylar, sınav başvurularını Anadolu Üniversitesi’nin “Sınav Hizmetleri” web sitesi sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapacaklardır. Adaylar başvuru süresi dolduktan sonra, kişisel bilgiler, sınav merkezi vb. konularda değişiklik yapamayacaktır. Adaylar sınav başvurusu esnasında, başvuru işlemine yönelik oluşabilecek teknik sorunlarla ilgili olarak sinavdestek@anadolu.edu.tr     e-posta adresinden ve 0 222 335 0580/ 2286 no’lu telefon numarasından Anadolu Üniversitesiyle iletişime geçebileceklerdir.
 3. Adaylar, sınav katılım ücreti olan 160-TL’yi sınav başvurusu esnasında Anadolu Üniversitesinin Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden kredi/banka vasıtasıyla yatıracaklardır.
 4. Süreli/geçici engelli veya sağlık sorunu olan adaylar, sınav başvurularını tamamladıktan sonra okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmek amacıyla, Sağlık Durumu/ Engel Bilgi Formunu doldurup ıslak imzalı şekilde, üniversite veya devlet hastanesinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneği ve yazacakları dilekçeleriyle birlikte sınav başvuru süresi içinde, söz konusu formun üzerinde belirtilen Anadolu Üniversitesinin adresine ulaştıracaklardır. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan evrak Anadolu Üniversitesi tarafından dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, Anadolu Üniversitesi yetkililerince yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.

 

 1. Adaylar, sınav giriş belgelerini, 20/09/2021-24/09/2021 tarihleri arasında sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresinden çıktı alarak temin edecekler ve sınav sırasında yanlarında bulunduracaklardır.
 2. Adaylar, 26/09/2021 tarihinde tek oturumda kayıtlı oldukları sınav konularından görevde yükselme sınavına gireceklerdir. Sınav çoktan seçmeli test usulü ile yapılacaktır. Sınav süresi 90 dakika olup, sınavda her testten 20’şer soru olmak üzere toplam 60 soru sorulacaktır.  
 3. Sınavlar, 81 ilde düzenlenecek olup, adaylar kayıt başvurusu sırasında tercih etmiş oldukları merkezde sınava gireceklerdir.
 4. Sınav notları Anadolu Üniversitesi tarafından 06/10/2021 tarihinde adaylara internet üzerinden duyurulacak ve aynı hafta içinde Bakanlığa iletilecektir. Adayların görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde duyurulacaktır.
 5. Sınav Sorularına Erişim ve İtiraz İşlemleri:
 1. Sınav sorularına ve cevap anahtarlarına erişmek isteyen adaylar, erişim taleplerini sınav takviminde belirtilen tarihler arasında Anadolu Üniversitesinin Sınav Hizmetleri Sisteminden çevrimiçi olarak erişilen Sınav Sorularına Erişim Talep Formu vasıtasıyla ileteceklerdir. Erişim talebinin geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla Anadolu Üniversitesinin Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi hesabına KDV dâhil 100 (yüz) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, ilgili tarih aralığında ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan erişim talepleri dikkate alınmayacaktır.
 2. Adaylar, sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav takviminde belirtilen tarihler arasında Anadolu Üniversitesinin Sınav Hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla Anadolu Üniversitesinin Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi hesabına KDV dâhil 15 (onbeş) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylanması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 3. İtirazların değerlendirilmesi, Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak, değerlendirmenin sonucu adaylara duyurulacaktır.

2021 Sınav Takvimi

 

23.08.2021-03.09.2021

Anadolu Üniversitesi tarafından, adayların (sınav ücreti, sınav merkezi ve varsa sağlık durumu/engel bilgi formunu doldurmaları için) sınav başvurularının alınması.

20.09.2021-24.09.2021

Anadolu Üniversitesi tarafından, sınav giriş belgelerinin adayların erişimine açılması.

26.09.2021

Anadolu Üniversitesi tarafından, sınavın tek oturum halinde gerçekleştirilmesi.

27.09.2021-29.09.2021

Anadolu Üniversitesi tarafından, adaylardan sınav sorularına ve cevap anahtarlarına erişim taleplerinin alınması.

27.09.2021-29.09.2021

Anadolu Üniversitesi tarafından, adaylardan sınav uygulamasına ve sınav sorularına yönelik itirazların alınması.

04.10.2021

Anadolu Üniversitesi tarafından, sınav sorularına ve cevap anahtarlarına erişim talebinde bulunan adaylara sınav sorularının ve cevap anahtarlarının gösterilmesi.

06.10.2021

Anadolu Üniversitesi tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sorularına yönelik itirazların değerlendirme sonuçlarının adaylara duyurulması.

06.10.2021

Anadolu Üniversitesi tarafından, sınav sonuçlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesi ve adaylara duyurulması.

06.10.2021-08.10.2021

Anadolu Üniversitesi tarafından, adaylardan sınav sonuçlarına yönelik itirazların alınması.

14.10.2021

Anadolu Üniversitesi tarafından, sınav sonuçlarına yönelik itirazların değerlendirme sonuçlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesi ve adaylara duyurulması.

 

 

                                                                                                             Çatalca Belediye Başkanlığı

                                                                                                     İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü