Çatalca Belediyesi
 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği İlanı Sonuçları

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği İlanı Sonuçları

Görüntülenme : 1310

2021 Yılı Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca, 25/01/2021 tarihli ve E72278612-900-1591 sayılı yazımızla ilan edilen kadrolara, aşağıda T.C. Kimlik Numarası ile adı soyadı yazılı personellerin başvuruları kabul edilmiş olup, ilanen duyurulur.