Çatalca Belediyesi
 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği İlanı Sonuçları

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği İlanı Sonuçları

2021 Yılı Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca, 25/01/2021 tarihli ve E72278612-900-1591 sayılı yazımızla ilan edilen kadrolara, aşağıda T.C. Kimlik Numarası ile adı soyadı yazılı personellerin başvuruları kabul edilmiş olup, ilanen duyurulur.