Çatalca Belediyesi

Haziran 2021 Belediyemiz Meclis Toplantısı 1.Birleşimi Gerçekleştirildi

Görüntülenme : 800

Çatalca Belediye Meclisimizin Haziran Ayı 2021 Yılı Toplantısının 1. Birleşimi 7.06.2021 Pazartesi günü saat 11.00’de Başkanımız Mesut Üner Başkanlığında Belediyemiz Meclis Salonunda gerçekleşti.

Haziran ayı 2021 Meclis Toplantısının Çatalca’ya hayırlı olmasını temenni eden Başkanımız Mesut Üner’den sonra Meclis Grup Başkan Vekilleri Haziran ayı belirli gün ve haftalarıyla ilgili gruplarının açıklamalarını meclise sundular.

Meclis Toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti. 

GÜNDEM :  

1-) İlçemiz İhsaniye Mahallesi Kadastro çalışmaları için Bilirkişi seçimi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

2-) Belediyemiz şirketi olan ÇATBEL Eğitim İnşaat Gıda Tarım Turizm Havacılık Organizasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin,  2021 Yılında yapılacak olan olağan ve olağanüstü  Genel Kurul Toplantılarına katılma yetkisinin belirlenmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü'nün teklifi.

3-) Belediyemiz Personel A.Ş.'nin,  2021 Yılında yapılacak olan olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına katılma yetkisinin belirlenmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü'nün teklifi.


 

4-) Mülkiyeti Belediyemize ait Çanakça Mahallesi 141 ada 5 nolu parselin İlk-Ortaokul binası yapılabilmesi için 25 yıllığına Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilmesi ve  protokol yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün teklifi.

5-)Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyette bulunan sıhhi, gayri sıhhi müesseseler ve diğer işletmelere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesine istinaden 1 yıl süre ile  Geçici Çalışma İzni Verilmesi ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi.

6-) İlçemiz Ferhatpaşa Mahallesi 658 ada 1 parsele ilişkin Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi. 

Görüşülen gündem maddelerinden ilk dört maddesi oy birliğiyle Meclisimizden geçerken, 5. Madde Hukuk Komisyonuna ve 6.Madde de İmar Komisyonuna oy birliğiyle havale edildi.

 

Belediyemiz Haziran 2021 yılı 2. Birleşimi 11 Haziran 2021 Cuma günü saat 11.00’de gerçekleşecek.