Çatalca Belediyesi
 Kabakça Mahallesi 1000'lik ve 5000'lik İmar Planları Askı Süreci

Kabakça Mahallesi 1000'lik ve 5000'lik İmar Planları Askı Süreci

        Çatalca Belediye Meclisi’nin 03.11.2020 tarih ve 67 sayılı kararıyla uygun bulunan Meclis Kararı ve eki UİP-34687749 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Kabakça Mahallesi Uygulama İmar Planı 24.11.2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmıştır.
        Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftası 05/04/2021 – 04/05/2021 tarihler arasında Belediyemiz ilan panosunda askıdadır.

 İlçemiz Kabakça Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 24.11.2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmıştır.
        Söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı paftaları 01/04/2021 – 30/04/2021 tarihler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Müdürlüğünde askıdadır.

Askı süresi içerisinde plan değişikliğine itiraz edilebilecektir. Vatandaşlarımıza duyurulur.