Çatalca Belediyesi

MAYIS 2021 MECLİS TOPLANTIMIZ, 17 MAYIS PAZARTESİ SAAT 11.00’DE GERÇEKLEŞECEK

Belediye Meclisimizin 2021 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 17.05.2021 Pazartesi Saat 11.00'de Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.


GÜNDEM :  


1-) Belediye Başkanlığımıza ait olan araçların kamu hizmetine tahsis edilmiş olmasından dolayı başka hizmetlerde kullanılmayacağına dair kamu yararı kararı alınması ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün teklifi.
2-) Ek Ödenek ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün teklifi.
3-) Şartlı Bağış ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün teklifi.
4-) İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ve kredi işlemleri için Belediye Başkanı Mesut ÜNER’e yetki verilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün teklifi.
5-) Kesin Hesaplar ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün teklifi.
6-) İlçemiz Çanakça Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü’nün teklifi.