Çatalca Belediyesi

Nisan 2022 Çatalca Belediyesi Meclis Toplantımızın 2.Birleşimini Gerçekleştirdik

Görüntülenme : 717

Çatalca Belediye Meclisimiz, Nisan ayı 2022 yılı Toplantımızın 2. Birleşimini 08.04.2022 Pazartesi günü saat 11.00’de Başkanımız Mesut Üner Başkanlığında Belediye Meclis Salonumuzda gerçekleştirdik.

Nisan ayı 2022 yılı Meclis Toplantısının Çatalca’mıza hayırlı olmasını temenni eden Başkanımız Mesut Üner’in ardından, meclis toplantımızın gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti. 

GÜNDEM:

1.  22.08.2018 tarih 30340 sayı ile Resmi Gazete de yayımlanan Otopark Yönetmeliği gereğince otopark ihtiyacı kısmen veya tamamen parselinde karşılanamayan durumlarda gerekli otopark ihtiyacının giderilmesi için İlçemiz Kaleiçi Mahallesi 181 ada 1 parsel sayılı yerdeki park alanının açık veya kapalı otopark olarak kullanılması ile ilgili İmar komisyon raporunun görüşülmesi.

2.      1/1000 Ölçekli Kestanelik Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.

Gündem maddelerimizin tamamı oy birliğiyle meclisimizden geçti.

Gündem maddelerimizin görüşülmesinin ardından, 9 Mayıs 2022 Pazartesi saat 11.00’de toplanmak üzere, Nisan 2022 Çatalca Belediyemiz Meclis Toplantımızın 2. Birleşimi Başkanımız Mesut Üner tarafından sonlandırıldı.

#ÇalışıncaOluyor

#BirlikteÇatalcayız