Çatalca Belediyesi
 Olağanüstü Meclis Duyurusu

Olağanüstü Meclis Duyurusu

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesinin değişik 7. fıkrası gereğince, Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündem maddesini görüşmek üzere,17 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 11:00'de "Olağanüstü" olarak toplanacaktır.

İlan olunur.

GÜNDEM :
1- "Millet Bahçesi ve Meydan" Projesi yapılabilmesi için, Mülkiyeti Belediyemize ait Çanakça Mah. 119 ada 104 ve 105 parsel, 115 ada 102 parsel, 116 ada 97 parsel, 125 ada 1 parsel, Kestanelik Mah. 1906 parsel, Subaşı Mah. 140 ada 32 parsel numaralı taşınmazların Mülkiyeti Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait olan 118 ada 9 parsel ile takas yapılması hakkında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün teklifi hk.