Çatalca Belediyesi
 Ovayenice Mahallesi Plan Değişikliği

Ovayenice Mahallesi Plan Değişikliği

Görüntülenme : 2131

Çatalca Belediye Meclisi’nin 14.06.2019 tarih ve 40 sayılı kararıyla uygun bulunan Meclis Kararı ve eki UİP-30282,3 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Ovayenice Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği 07.12.2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları 29.06.2020 – 28.07.2020 tarihler arasında Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılacaktır. 

Askı süresince vaskı süresi içerisinde plan değişikliğine itiraz edilebilecektir.

Vatandaşlarımıza duyurulur.