Çatalca Belediyesi
 Plan Proje Müdürlüğü Ovayenice Mahallesi Askı İlanı

Plan Proje Müdürlüğü Ovayenice Mahallesi Askı İlanı

Görüntülenme : 2901

Çatalca Belediye Meclisi’nin 08.02.2019 tarih ve 9 sayılı kararıyla uygun bulunan Meclis Kararı ve eki 1/1000 ölçekli Ovayenice Mahallesi 687 parsel, 104 ada 10, 11, 13, 15, 17, 18 parseller ile kısmen tescil harici alana ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği 07.12.2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmıştır.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları 29.06.2020 – 28.07.2020 tarihler arasında Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılacaktır. Askı süresi içerisinde plan değişikliğine itiraz edebilecektir.