Çatalca Belediyesi
 Plan ve Proje Müdürlüğü İlanı - Oklalı

Plan ve Proje Müdürlüğü İlanı - Oklalı

Görüntülenme : 2810

Çatalca Belediye Meclisi’nin 07.09.2018 tarih ve 56 sayılı kararıyla uygun bulunan Meclis Kararı ve eki UİP-35741 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Oklalı Mahallesi Uygulama İmar Planı 08.11.2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmıştır.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları 18.12.2019 – 16.01.2020 tarihler arasında Belediyemiz ilan panosunda askıdadır.