Çatalca Belediyesi

Temmuz 2021 Belediyemiz Meclis Toplantısı 1.Birleşimi Gerçekleştirildi

Görüntülenme : 858

Çatalca Belediye Meclisimizin Temmuz Ayı 2021 Yılı Toplantısının 1. Birleşimi 5.07.2021 Pazartesi günü saat 11.00’de Başkanımız Mesut Üner Başkanlığında Belediyemiz Meclis Salonunda gerçekleşti.

Temmuz ayı 2021 Meclis Toplantısının Çatalca’ya hayırlı olmasını temenni eden Başkanımız Mesut Üner’den sonra Meclis Grup Başkan Vekillerimiz Temmuz ayı belirli gün ve haftalarıyla ilgili gruplarının açıklamalarını meclise sundular.

Meclis Toplantımız gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti. 

GÜNDEM :  

1-) İstanbul Büyükşehir Belediyesince 2021 yılı yatırım programlarında kullanılmak üzere İlçe Belediyelere yapılacak mali ve ayni yardım talebi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün Teklifi.

2-) Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan araçlarımızın haciz edilmemesi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Teklifi.

3-) İlçemiz sınırları içerisinde kırsal yerleşim özelliği taşıyan mahalle ve alanların belirlenmesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün Teklifi.

 

 

Görüşülen gündem maddelerinden ilk iki maddesi oy birliğiyle Meclisimizden geçerken, 3. Madde Tarım ve İmar Komisyonlarına oy birliğiyle havale edildi. 


Çatalca Belediyemiz Meclisi tatile girdi ve Meclisimizin bir sonraki toplantısı 6 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 11.00’de gerçekleşecek.