Çatalca Belediyesi

Derya DÜNDAR

Yazı İşleri Müdürlüğü

 Müdürlüğümüz; Belediyeye ait evrak işlerini yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun şekilde, zamanında yaparak belediye kuruluş ve üniteleri ile koordinasyonu sağlamak misyonu ve her türlü işlemin yazılı ve yasal prosedüre uygun olduğu,  çalışma prensibine değer veren ve yaptığı çalışmalarla örnek teşkil eden bir müdürlük olmak vizyonu doğrultusunda, İlgili Kanunlar ve Belediye Başkanının vermiş olduğu yetki çerçevesinde işlerin yasa,   tüzük ve yönetmeliklere uygun şekilde, zamanında yapılmasını sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak görevlerini gerçekleştirmektedir.