Çatalca Belediyesi

Ferda KANIÇOK

Plan Proje Müdürlüğü

         Müdürlüğümüz, İlçemizin tarihi ve doğal değerlerini koruyarak sosyal ve ekonomik dengenin sürdürülebilirliğini imar planları ile sağlamak, ilçemizin kentsel ve bölgesel yapılanması için projeler üretmek, koruma - kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirleyerek tescilli eser niteliğindeki yapı ve çeşmelere ait projeleri, imar planlarına esas jeolojik-jeoteknik depremsellik ve yerleşime uygunluk raporlarını hazırlamak, yürürlükteki imar planlarına göre 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre parselasyon planlarının yapılmasını sağlamaktadır.