Çatalca Belediyesi

Filiz DEDE

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Müdürlüğümüz, Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemi içerisinde müdürlüklerden gelen gider tekliflerine göre, gelir ve gider bütçesinin hazırlanması, hesap verilebilirlik ve tekdüzen muhasebe sistemine göre işlemlerin kayıt altına alınması, faaliyetlerinin mahiyetine uygun olarak sağlıklı etkili ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesinden sorumludur. Ayrıca, mali tabloların zamanında doğru, muhasebenin temel kavramları ve kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkelerine uygun, kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanmasını sağlamaktadır. Belediye gelir bütçesine konan gelirleri tahakkuk ettirerek gelir ve alacakların takip, tahsil işlemlerinin yürütülmesi de müdürlüğümüz görevlerindendir.